Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 05/11/2022 - 14:37:44
Tuần 30-31

  Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

08-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ BA

15-11-2022

3D game nâng cao (28)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

THỨ NĂM

10-11-2022

3D game nâng cao (26)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

17-11-2022

3D game nâng cao (29)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

THỨ BẢY

12-11 -2022

3D game nâng cao (27)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BẢY

19-11-2022

3D game nâng cao (30)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.