Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 24/09/2022 - 14:56:56
Tuần 22-23

  Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

27-9-2022

3D game nâng cao (13)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

THỨ BA

04-10-2022

3D game nâng cao (16)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

29-9-2022

3D game nâng cao (14)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

THỨ NĂM

06-10-2022

3D game nâng cao (17)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

01-10 -2022

3D game nâng cao (15)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

THỨ BẢY

08-10-2022

Lớp nghỉ

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.