Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 13/08/2022 - 09:00:56
Tuần 20-21

 Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

16-8-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

23-8-2022

3D game nâng cao (2)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

19-8-2022

Photoshop basic (8)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

25-8-2022

3D game nâng cao (3)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

20-8-2022

3D game nâng cao (1)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BẢY

27-8-2022

3D game nâng cao (4)

Gv: Nguyễn Quang Đức

Nộp bài Photoshop basic cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.