Hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022
Thứ Sáu, 08/04/2022 - 10:56:35
Tuần 2-3

  Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

12-04-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

19-04-2022

Hình Hoạ (05)

Gv: ThS.Lê Bật Thăng

Hình hoạ, 

Lầu 2

THỨ NĂM

14-04-2022

Hình Hoạ (05)

Gv: ThS.Lê Bật Thăng

Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ NĂM

21-04-2022

Hình Hoạ (06)

Gv: ThS.Lê Bật Thăng

Hình hoạ,

 Lầu 2

THỨ BẢY

16-04-2022

Hình Hoạ (06)

Gv: ThS.Lê Bật Thăng

Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BẢY

23-04-2022

Hình Hoạ (07)

Gv: ThS.Lê Bật Thăng

Hình hoạ,

 Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.