Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 30/07/2022 - 10:26:21
Tuần 18-19

    Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 19]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

02-8-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

09-8-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

04-8-2022

Photoshop basic (4)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

11-8-2022

Photoshop basic (6)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

06-8-2022

Photoshop basic (5)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ BẢY

13-8-2022

Photoshop basic (7)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.