Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Hai, 11/07/2022 - 11:17:43
Tuần 16-17

   Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ BA

26-7-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

21-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ NĂM

28-7-2022

Photoshop basic (2)

Gv: Phan Vũ Linh

Nộp bài Maya Basic cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn. HV đóng tiền học lại môn học

THỨ BẢY

23-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ BẢY

30-7-2022

Photoshop basic (3)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.