Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Ba, 05/07/2022 - 15:50:25
Tuần 14-15

   Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

05-7-2022

Maya Basic  (5)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05, Lầu 9

 

THỨ BA

12-7-2022

Maya Basic  (8)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

07-7-2022

Maya Basic  (6)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05, Lầu 9

 

THỨ NĂM

14-7-2022

Photoshop basic (1)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

09-7-2022

Maya Basic  (7)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05, Lầu 9

 

THỨ BẢY

16-7-2022

Photoshop basic (2)

Gv: Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.