Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 18/06/2022 - 10:49:33
Tuần 12-13

 Lớp 3Dgame-k13  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

21-6-2022

 

 

Maya Basic  (1)

Gv:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05,Lầu 9

 

THỨ BA

28-6-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

23-6-2022

Maya Basic  (2)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

30-6-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

25-6-2022

Maya Basic  (3)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

Nộp bài Bố cục tạo hình cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

 

THỨ BẢY

02-7-2022

Maya Basic  (4)

Gv: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.