Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Chủ nhật, 19/12/2021 - 06:55:44
Tuần 5-6

    Lớp 3Dgame-k12 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

21-12 2021

Màu sắc & bố cục (4)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ BA

28-12-2021

Màu sắc & bố cục (7)

Gv:Dương Thị Duy

Nộp bài Hình họa cho TT

Hình họa

Lầu 2

THỨ NĂM

23-12-2021

Màu sắc & bố cục (5)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ NĂM

30-12-2021

Màu sắc & bố cục (8)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

THỨ BẢY

25-12-2021

Màu sắc & bố cục (6)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ BẢY

01-01-2022

Nghỉ tết dương lịch

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.