Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 18/06/2022 - 10:46:51
Tuần 29-30

 Lớp 3Dgame-k12  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

21-6-2022

3D Nâng cao (25)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

28-6-2022

3D Nâng cao (27)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

23-6-2022

3D Nâng cao (26)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

30-6-2022

3D Nâng cao (28)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

25-6-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

02-7-2022

3D Nâng cao (30)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.