Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 20/05/2022 - 12:22:43
Tuần 25-26

   Lớp 3Dgame-k12  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

24-5-2022

3D Nâng cao (13)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

31-5-2022

3D Nâng cao (16)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

26-5-2022

3D Nâng cao (14)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

02-6-2022

3D Nâng cao (17)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

28-5-2022

3D Nâng cao (15)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06,Lầu 9

 

THỨ BẢY

04-6-2022

3D Nâng cao (18)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.