Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 24/02/2022 - 15:29:06
Tuần 13-14

   Lớp 3Dgame-k12  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

01-03-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ BA

08-03-2022

 Photoshop basic (2)

GV: Phần Vũ Linh

THỨ NĂM

03-03-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

10-03-2022

 Photoshop basic (3)

GV: Phần Vũ Linh

THỨ BẢY

05-03-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

12-03-2022

Photosho basic (4)

GV: Phần Vũ Linh

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.