Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Hai, 31/01/2022 - 14:12:12
Tuần 11-12

   Lớp 3Dgame-k12 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-02-2022

Bố cục tạo hình (6)

gv: Lê Minh

MT06, Lầu 9

 

THỨ BA

22-02-2022

Photoshop Basic (1)

Gv: Phan Vũ Linh

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

17-02-2022

Bố cục tạo hình (7)

gv: Lê Minh

MT06, Lầu 9

 

THỨ NĂM

24-02-2022

Lớp nghỉ

THỨ BẢY

19-02-2022

Bố cục tạo hình (8)

gv: Lê Minh

MT06, Lầu 9

 

THỨ BẢY

26-02-2022

Photoshop Bacsic (2)

GV: Phan Vũ Linh

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.