Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Tư, 28/04/2021 - 15:47:06
Tuần 9-10

   Lớp 3Dgame-k11  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

04-05-2021

Bố cục tạo hình game (02)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05,Lầu 9

 

THỨ BA

11-05-2021

Bố cục tạo hình game (05)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

06-05-2021

Bố cục tạo hình game (03)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

13-05-2021

Bố cục tạo hình game (06)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

08-05-2021

Bố cục tạo hình game (04)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

Nộp bài màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ BẢY

15-05-2021

Bố cục tạo hình game (07)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.