Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 02/04/2021 - 15:05:03
Tuần 5-6

     Lớp 3Dgame-k11  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

06-04-2021

Màu sắc & Bố cục (01)

Gv:Th.S Nguyễn Thị BảoKhanh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BA

13-04-2021

Màu sắc & Bố cục (04)

Gv: Th.S Nguyễn Thị BảoKhanh

Nộp bài hình họa cho TT trung tâm

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ NĂM

08-04-2021

Màu sắc & Bố cục (02)

Gv:Th.S Nguyễn Thị BảoKhanh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ NĂM

15-04-2021

Màu sắc & Bố cục (05)

Gv: Th.S Nguyễn Thị BảoKhanh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ BẢY

10-04-2021

Màu sắc & Bố cục (03)

Gv:Th.S Nguyễn Thị BảoKhanh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BẢY

17-04-2021

Màu sắc & Bố cục (06)

Gv: Th.S Nguyễn Thị BảoKhanh

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.