Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 19/03/2021 - 16:08:11
Tuần 3-4

   Lớp 3Dgame-k11  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

23-03-2021

Hình Hoạ (07)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BA

30-03-2021

Hình Hoạ (10)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ NĂM

25-03-2021

Hình Hoạ (08)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ NĂM

01-04-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

27-03-2021

Hình Hoạ (09)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BẢY

03-04-2021

Lớp nghỉ

 

CHỦ NHẬT

28-03-2021

Hình Hoạ (11)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Lớp đi thực tế

 

CHỦ NHẬT

28-03-2021

Hình Hoạ (12)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Lớp đi thực tế

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.