Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Năm, 24/02/2022 - 15:30:27
Tuần 29-30

   Lớp 3Dgame-k11  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

01-03-2022

3D Nâng cao  (26)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BA

08-03-2022

3D Nâng cao  (29)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

03-03-2022

3D nâng cao  (27)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

10-03-2022

3D Nâng cao  (30)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

05-03-2022

3D Nâng cao  (28)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BẢY

12-03-2022

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.