Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 01/01/2022 - 14:04:08
Tuần 23-24

   Lớp 3Dgame-k11 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

04-01-2022

3D nâng cao  (16)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ BA

11-01-2022

3D nâng cao  (19)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

06-01-2022

3D nâng cao  (17)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

13-01-2022

3D nâng cao  (20)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

08-01-2

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

15-01-2022

3D nâng cao  (21)

Gv: Nguyễn Quang Đức

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.