Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 05/11/2021 - 23:25:22
Tuần 15-16

   Lớp 3Dgame-k11 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

02-11-2021

Maya Basic (2)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05,Lầu 9

 

THỨ BA

09-11-2021

Lớp nghỉ

THỨ NĂM

04-11-2021

Maya Basic (3)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

11-11-2021

Maya Basic (5)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05, Lầu 9

THỨ  BẢY

06-11-2021

Maya Basic (4)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05,Lầu 9

 

THỨ  BẢY

13-11-2021

Maya Basic (6)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.