Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 14/05/2021 - 14:37:12
Tuần 11-12

    Lớp 3Dgame-k11  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

18-05-2021

Bố cục tạo hình game (08)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT05,Lầu 9

 

THỨ BA

25-05-2021

Adobe Photoshop (02)

Gv:Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

20-05-2021

Adobe Photoshop (01)

Gv:Phan Vũ Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ NĂM

27-05-2021

Adobe Photoshop (03)

Gv:Phan Vũ Linh

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

22-05-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

29-05-2021

Adobe Photoshop (04)

Gv:Phan Vũ Linh

Học online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.