Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Ba, 09/03/2021 - 12:36:55
Tuần 1-2

    Lớp 3Dgame-k11  (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

09-03-2021

Hình Hoạ (01)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BA

16-03-2021

Hình Hoạ (04)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ NĂM

11-03-2021

Hình Hoạ (02)

Gv ThS.Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ NĂM

18-03-2021

Hình Hoạ (05)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ BẢY

13-03-2021

Hình Hoạ (3)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ BẢY

20-03-2021

Hình Hoạ (06)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.