Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Chủ nhật, 26/11/2017 - 13:54:49
Tuần 63 - 64

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-11-2017

Thiết kế Brochure, Catalogue (2)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực Trung tâm

CL6

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

04-12-2017

Thiết kế Brochure, Catalogue (3)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL6

THỨ TƯ

29-11-2017

 Thiết kế Lịch Thiệp (3)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL6

 

THỨ TƯ

06-12-2017

Thiết kế Lịch Thiệp (4)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL6

THỨ SÁU

01-12-2017

Nghỉ

CL6

 

THỨ SÁU

08-12-2017

Nghỉ 

CL6

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-11-2017

Thiết kế Brochure, Catalogue (2)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

04-12-2017

Thiết kế Brochure, Catalogue (5)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

29-11-2017

 Thiết kế Brochure, Catalogue (3)

GV: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

 

THỨ TƯ

06-12-2017

Thiết kế Brochure, Catalogue (6)

GV: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

01-12-2017

Thiết kế Brochure, Catalogue (4)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8


 

THỨ SÁU

08-12-2017

Nghỉ

Nộp bài Brochure, Catalogue sau 1 tuần (15/12/2017)

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.