Hôm nay, Thứ Ba ngày 26 tháng 9 năm 2017
Thứ Bảy, 26/08/2017 - 08:16:43
(26 lượt xem)
Tuần 1 - 2

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-09-2017

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

17-10-2016

Drawing  (4)

Gv: Ths.Bùi Hải Châu

Studio,Lầu 10

THỨ TƯ

06-09-2017

Qui chế học tập & mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

CL9, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-10-2016

Drawing  (5)

Gv: Ths.Bùi Hải Châu

Studio,Lầu 10

THỨ SÁU

08-09-2017

Drawing (1)

Gv: Ths.Bùi Hải Châu

Studio, Lầu 10

 

THỨ SÁU

21-10-2016

Drawing  (6)

Gv: Ths.Bùi Hải Châu

Studio,Lầu 10

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.