Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Bảy, 25/11/2017 - 11:42:28
Tuần 31 -32

Lớp GD35-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-11-2017

Nhiếp ảnh (8)

Chụp ngoại cảnh

Gv: Ths.Biện Xuân Trường

 

 

THỨ HAI

04-12-2017

Nhiếp ảnh (10)

Sửa bài, Nộp bài kết thúc môn tại lớp

Gv: Ths.Biện Xuân Trường

CL3

THỨ TƯ

29-11-2017

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: Ths.Lê Thị Bích Loan

CL3

 

THỨ TƯ

06-12-2017

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL3

THỨ SÁU

01-12-2017

Nhiếp ảnh (9)

Kiểm tra

Gv: Ths.Biện Xuân Trường

CL3

 

THỨ SÁU

08-12-2017

Typography (1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL3

 

Lớp GD35-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-11-2017

Nhiếp ảnh (6)

Chụp ngoại cảnh

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL3

 

THỨ HAI

04-12-2017

Nhiếp ảnh (8)

Chụp ngoại cảnh

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

Ngày 11/12 nộp bài kết thúc môn cho thường trực Trung tâm

CL3

THỨ TƯ

29-11-2017

Nghỉ

CL3

 

THỨ TƯ

06-12-2017

Tâm lý khách hàng

Thi hết môn (nhóm 1)

GV: Khấu Ngọc Trân

CL3

THỨ SÁU

01-12-2017

Nhiếp ảnh (7)

Chụp ngoại cảnh

Gv: Nguyễn Trung Hiếu

CL3

 

THỨ SÁU

08-12-2017

Tâm lý khách hàng

Thi hết môn (nhóm 2)

GV: Khấu Ngọc Trân

CL3

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.