Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Bảy, 25/11/2017 - 11:37:50
Tuần 13 - 14

Lớp GD36-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-11-2017

Màu sắc & bố cục (P2) (3)

Gv: Ths.Lâm Yến Như

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-12-2017

P Illustrator CC (12)

Gv: Ths.Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

29-11-2017

Illustrator CC (10)

Gv: Ths.Lê Phương Thảo

Nộp bài Màu sắc cho thường trực Trung tâm

CL4, Lầu 9

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

06-12-2017

Illustrator CC (13)

Gv: Ths.Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

01-12-2017

Illustrator CC (11)

Gv: Ths.Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

08-12-2017

Illustrator CC (14)

Gv: Ths.Lê Phương Thảo

CL4, Lầu 9

 

 

Lớp GD36-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-11-2017

Illustrator CC (11)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

THỨ HAI

04-12-2017

Illustrator CC (14)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

THỨ TƯ

29-11-2017

Nghỉ

 

THỨ TƯ

06-12-2017

Nghỉ

THỨ SÁU

01-12-2017

Illustrator CC (12)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

Nộp bài Màu sắc cho thường trực Trung tâm

CL10, Lầu 9

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ SÁU

08-12-2017

Illustrator CC (16)

Gv: Ths. Lê Hoàng Nam

CL10, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.