Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Ba, 27/06/2017 - 08:47:52
Kết quả chấm TN khóa GD30

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM BÀI

TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

01

Bùi Như Cẩm

GD30-A

8.6

Đạt

02

Trần Thùy Dương

GD27-B

8.5

Đạt

03

Nguyễn Thị Thúy An

GD27-B

8.4

Đạt

04

Nguyễn Vũ Quang Tùng

GD30-A

8.3

Đạt

05

Quách Ái Ny

GD27-B

8.2

Đạt

06

Trương Thị Ngọc Ánh

GD30-B

8.2

Đạt

07

Nguyễn Ngọc Hải

GD29-B

8.1

Đạt

08

Phạm Ngọc Hân

GD30-A

8.0

Đạt

09

Trần Thành Nghị

GD30-B

7.9

Đạt

10

Nguyễn Hoàng Quỳnh Như

GD30-A

7.9

Đạt

11

Trần Quang Vinh

GD29-B

7.9

Đạt

12

Nguyễn Thị Mộng Thu

GD30-A

7.9

Đạt

13

Bùi Thanh Hùng

GD30-B

7.9

Đạt

14

Phạm Bảo Ngọc Trân

GD30-A

7.8

Đạt

15

Hồ Thanh Danh

GD30-B

7.8

Đạt

16

Nguyễn Thanh Hương

GD30-B

7.8

Đạt

17

Lê Thị Thùy Vy

GD30-A

7.7

Đạt

18

Nguyễn  Hồng Yến

GD27-B

7.7

Đạt

19

Lương Gia Mỹ

GD27-B

7.6

Đạt

20

Nguyễn Khoa Tú

GD27-B

7.6

Đạt

21

Phạm Thị Quý

GD30-B

7.5

Đạt

22

Nguyễn Hoàng Tuấn

GD30-B

7.4

Đạt

23

Lê Trần Uyên Vy

GD30-B

7.4

Đạt

24

Huỳnh Đăng Khoa

GD30-A

7.2

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.