Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Ba, 28/02/2017 - 13:47:47
Kết quả chấm TN khóa GD29

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM BÀI

TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

01

Nguyễn Ngọc Xuân Hồng

GD29-B

8.4

Đạt

02

Hồ Thị Thạch Thảo

GD29-B

8.4

Đạt

03

Nguyễn Thị Thanh Hiền

GD29-B

8.3

Đạt

04

Hồ Phước Nhật

GD28-B

8.2

Đạt

05

Lê Dương Kỳ Quan

GD29-B

8.2

Đạt

06

Vũ Hoàng Kim Tước

GD26-A

8.1

Đạt

07

Nguyễn Gia Huy

GD29-B

8.1

Đạt

08

Đinh Duy Huy

GD29-A

8.1

Đạt

09

Nguyễn Hoàng Hương

GD29-A

8.0

Đạt

10

Nguyễn Đức Tiến

GD28-B

7.9

Đạt

11

Phan Lê Hoàng Vũ

GD29-A

7.8

Đạt

12

Nguyễn Thanh Nam

GD29-B

7.7

Đạt

13

Hoàng Vũ Khánh Linh

GD29-B

7.7

Đạt

14

Phạm Thành Luân

GD29-B

7.5

Đạt

15

Nguyễn Trọng Nghĩa

GD28-A

7.2

Đạt

16

Lưu Thị Trúc Mai

GD28-A

7.2

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.