Hôm nay, Thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021
Thứ Sáu, 12/06/2020 - 14:41:59
KẾT QUẢ CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 38

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM BÀI

TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

01

Phạm Nhật Quang

GD38-B

9.0

Đạt

02

Bạch Thị Hà Thanh

GD38-A

8.7

Đạt

03

Võ Thị Thiên Trang

GD38-A

8.1

Đạt

04

Lý Thanh Tâm

GD38-A

8.1

Đạt

05

An Võ Gia Huy

GD38-A

7.7

Đạt

06

Nguyễn Bích Trâm

GD38-B

8.1

Đạt

07

Lê Thị Hồng Hà

GD38-B

7.9

Đạt

08

Nguyễn Minh Nhật

GD38-A

8.0

Đạt

09

Nguyễn Quốc Trung

GD38-A

8.7

Đạt

10

Tạ Lục Gia Hòa

GD38-B

7.8

Đạt

11

Nguyễn Thị Hải Uyên

GD37-B

8.7

Đạt

12

Trần Thanh Trúc

GD38-B

7.8

Đạt

13

Trịnh Hoàng Đăng Khôi

GD37-B

8.5

Đạt

14

Trần Vân Anh

GD38-B

8.7

Đạt

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.