Hôm nay, Thứ Bảy ngày 20 tháng 7 năm 2019
Thứ Bảy, 03/11/2018 - 17:02:43
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP GRAPHIC DESIGNER PRO 40 & FILM MEDIA 06

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LẦN 1 (03-11-2018)

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

LỚP

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN  KHÓA Graphic Designer Pro 40

LỚP SÁNG

01

Nguyễn Ngọc Nhân

Ái

11/02/1998

GD40 -A (Sáng 2-4-6)

02

Nguyễn Huy

Đăng

17/10/1999

GD40 -A (Sáng 2-4-6)

03

Nguyễn Thị Ánh

Hậu

08/04/1996

GD40 -A (Sáng 2-4-6)

04

Tôn Thất

Hùng

03/04/1990

GD40 -A (Sáng 2-4-6)

05

Đoàn Duy

Khương

03/02/1997

GD40 -A (Sáng 2-4-6)

06

Nguyễn An

Khương

07/11/1997

GD40 -A (Sáng 2-4-6)

07

Nguyễn Vũ Hoàng

Linh

03/04/1999

GD40 -A (Sáng 2-4-6)

08

Trần Thị Thu

Thủy

01/09/1998

GD40 -A (Sáng 2-4-6)

09

Lâm Bá

Tòng

21/04/1978

GD40 -A (Sáng 2-4-6)

10

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Trâm

22/11/1994

GD40 -A (Sáng 2-4-6)

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN  KHÓA Graphic Designer Pro 40

LỚP TỐI

01

Phạm Nhựt

Anh

31/10/1996

GD40 -B (Tối 2-4-6)

02

Nguyễn Lê Ngọc

Bích

08/09/2001

GD40 -B (Tối 2-4-6)

03

Nguyễn Tài

Đức

28/06/1999

GD40 -B (Tối 2-4-6)

04

Huỳnh Ngọc Anh

Duy

15/08/1993

GD40 -B (Tối 2-4-6)

05

Nguyễn Huỳnh Cẩm

Hương

15/11/2000

GD40 -B (Tối 2-4-6)

06

Vũ Khánh

Linh

19/12/1995

GD40 -B (Tối 2-4-6)

07

Nguyễn Thị Thảo

Ngân

27/12/1995

GD40 -B (Tối 2-4-6)

08

Bùi Vương Thục

Nhi

12/04/1991

GD40 -B (Tối 2-4-6)

09

Nguyễn Nhật

Phan

21/11/1996

GD40 -B (Tối 2-4-6)

10

Nguyễn Thị Hồng

Phước

27/08/1978

GD40 -B (Tối 2-4-6)

11

Nguyễn Đăng

Quang

19/02/1998

GD40 -B (Tối 2-4-6)

12

Phạm Cao

Thắng

06/07/1993

GD40 -B (Tối 2-4-6)

13

Trần Thị Phương

Thảo

28/01/1999

GD40 -B (Tối 2-4-6)

14

Lại Ngọc Trinh

Uyên

13/12/1993

GD40 -B (Tối 2-4-6)

15

Phạm Thị Thảo

Vy

01/12/2000

GD40 -B (Tối 2-4-6)

16

Phan Thị Phương

Vy

16/02/1999

GD40 -B (Tối 2-4-6)

17

Lê Thị Mỹ

Yến

13/11/1999

GD40 -B (Tối 2-4-6)

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN  KHÓA Film Media 06

LỚP TỐI

01

Nguyễn Lê Hoàng

Anh

07/09/1999

FD06 -B (Tối 2-4-6)

02

Võ Ngọc

Hoành

18/06/1992

FD06 -B (Tối 2-4-6)

03

Võ Phúc

Huy

25/11/1994

FD06 -B (Tối 2-4-6)

04

Nguyễn Thị Thanh

Ngân

02/04/2000

FD06 -B (Tối 2-4-6)

05

Huỳnh Hải Yến

Nhi

28/06/1994

FD06 -B (Tối 2-4-6)

06

Nguyễn Phúc

Sinh

 

FD06 -B (Tối 2-4-6)

07

Võ Thị Cẩm

Tiên

12/07/1998

FD06 -B (Tối 2-4-6)


Mời các Anh chị có tên trong danh sách trên nhận giấy báo nhập học tại Văn phòng Trung tâm Polyart và hoàn tất các thủ tục nhập học từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 17/12/2018

 

  POLYART–TRAINING ART DESIGN

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.