Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Tư, 26/07/2017 - 11:51:38
Danh sách trúng tuyển GD36 (đợt 1)

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

LỚP

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LẦN 1(27-07-2017)

01

Lê Ngọc Phương Thảo

06/05/1995

GD36-A (Sáng 2-4-6)

02

Vũ Th Thu Hng

15/03/1990

GD36-A (Sáng 2-4-6)

03

H Minh Hoàng

01/02/1999

GD36-A (Sáng 2-4-6)

04

Bùi Th Hài

14/06/1986

GD36-A (Sáng 2-4-6)

05

Nguyn Trn Hoàng Yến

06/03/1996

GD36-A (Sáng 2-4-6)

06

Phm Th Đoan Trinh

07/12/1995

GD36-A (Sáng 2-4-6)

07

Nguyn Th Trà My

18/01/1999

GD36-A (Sáng 2-4-6)

08

Trương Ngc Hoàng Thuyên

31/12/1995

GD36-A (Sáng 2-4-6)

09

Lê Quc Thng

04/09/1994

GD36-A (Sáng 2-4-6)

10

Gíap Th L

05/09/1999

GD36-A (Sáng 2-4-6)

11

Nguyn Minh Khôi

15/12/1999

GD36-A (Sáng 2-4-6)

12

Phm Th Hoài Thu

18/10/1995

GD36-A (Sáng 2-4-6)

13

Đỗ Quan Thụy My

02/01/1995

GD36-B (tối 2-4-6)

14

Lê Thị Ngọc Ninh

09/10/1993

GD36-B (tối 2-4-6)

15

Đặng Huỳnh Anh Qúy

10/03/1994

GD36-B (tối 2-4-6)

16

Trịnh Thị Thanh Tâm

14/12/1998

GD36-B (tối 2-4-6)

17

Đinh Tuấn Khoa

10/11/1988

GD36-B (tối 2-4-6)

18

Nguyễn Ngô Thắng

29/01/1995

GD36-B (tối 2-4-6)

19

Hồ Kim Ngân

08/04/1994

GD36-B (tối 2-4-6)

20

Phạm Văn Tùng

02/07/1997

GD36-B (tối 2-4-6)

21

Đoàn Minh Ngọc

07/06/1993

GD36-B (tối 2-4-6)

22

Châu Thanh Ngọc

29/08/1997

FD04-B (tối 2-4-6)

23

Võ Trần Gia Thi

10/06/1996

FD04-B (tối 2-4-6)

24

Huỳnh Hải Yến Nhi

28/06/1994

FD04-B (tối 2-4-6)

25

Vũ Thị Hồng Nhung

25/02/1990

FD04-B (tối 2-4-6)

26

Nguyễn Thị Xuân Uyên

24/09/1989

FD04-B (tối 2-4-6)

 

Mời các Anh chị có tên trong danh sách trên nhận giấy báo nhập học tại Văn phòng Trung tâm Polyart và hoàn tất các thủ tục nhập học từ ngày 27/07/2017 đến hết ngày 12/08/2017.

 

POLYART Center

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.