Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2018
Thứ Hai, 10/04/2017 - 14:53:59
Danh sách trúng tuyển GD35 (đợt 3)

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

LỚP

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LẦN 3 (10-04-2017)

01

Lê Nguyên Thịnh

04/12/1995

GD35-A (Sáng 2-4-6)

02

Vũ Quang Hưng

28/03/1991

GD35-A (Sáng 2-4-6)

03

Võ Thanh Hiền

04/06/1995

GD35-A (Sáng 2-4-6)

04

Hoàng Đình Bửu

20/06/1997

GD35-B (tối 2-4-6)

05

Đoàn Ngọc Quỳnh

20/03/1980

GD35-B (tối 2-4-6)

06

Kiện Thị Quỳnh Như

17/01/1994

GD35-B (tối 2-4-6)

07

Võ Thị Thu Hương

12/10/1994

GD35-B (tối 2-4-6)

08

Võ Bảo Trân

15/11/1995

GD35-B (tối 2-4-6)

09

Võ Trần Hoàng Long

29/11/1993

GD35-B (tối 2-4-6)

10

Lê Đức Thiện

02/08/1991

GD35-B (tối 2-4-6)

11

Nguyễn Vũ Thanh Hồng

30/12/1998

GD35-B (tối 2-4-6)

12

Nguyễn Gia Ngọc

27/10/1992

GD35-B (tối 2-4-6)

13

Đào Quang Huy

12/09/1997

GD35-B (tối 2-4-6)

14

Nguyễn Ngọc Huyền

07/11/1996

GD35-B (tối 2-4-6)

15

Phạm Đình Trung Tuyến

07/05/1992

GD35-B (tối 2-4-6)

 

Mời các Anh chị có tên trong danh sách trên nhận giấy báo nhập học tại Văn phòng Trung tâm Polyart và hoàn tất các thủ tục nhập học từ ngày 11/04/2017 đến hết ngày 18/04/2017.

 

POLYART Center

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.