Hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018
Thứ Bảy, 28/07/2018 - 10:17:22
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP GRAPHIC DESIGNER PRO 39

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP GRAPHIC DESIGN - GD39

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LẦN 1 (28-07-2018)

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

LỚP

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN  KHÓA GD 39 (25/08/2018)

01

Lê Hoàng Nguyên

03/07/1985

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

02

Lài Hương Nhân

21/04/1997

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

03

Dương Kiều Duyên

17/07/1999

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

04

Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn

20/07/1994

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

05

Nguyễn Vũ Hoàng Linh

03/04/1999

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

06

Nguyễn Tuyết Thanh Ngân

21/05/2000

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

07

Trần Thị Thu Thủy

01/09/1998

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

08

Trần Đặng Phương Lan

19/03/2000

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

09

Nguyễn Minh Tân

24/01/1998

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

10

Trần Ngọc Nam Phương

10/05/2000

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

11

Trần Thanh Tùng

04/06/1980

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

12

Nguyễn Tấn Phát

07/07/1994

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

13

Nguyễn Phúc Sanh

01/06/1999

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

14

Nguyễn Minh Tiến

21/02/2000

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

15

Nguyễn Thị Thanh Trang

06/06/1994

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

16

Lê Hoàng Nguyên

02/06/1999

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

17

Phạm Thị Bích Thuận

16/07/1999

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

18

Phạm Thị Quỳnh Như

01/04/1999

GD39 -A (Sáng 2-4-6)

19

Võ Như Trâm

03/11/1993

GD39 -B (tối 2-4-6)

20

Phạm Hồng Thủy

04/01/1995

GD39 -B (tối 2-4-6)

21

Võ Thị Hồng Châu

07/03/1995

GD39 -B (tối 2-4-6)

22

Thanh Nguyễn Trọng Tín

16/04/1944

GD39 -B (tối 2-4-6)

23

Trần Thái Trân

27/02/1994

GD39 -B (tối 2-4-6)

24

Nguyễn Thị Thảo Ngân

27/12/1995

GD39 -B (tối 2-4-6)

25

Nguyễn Thiên Kim

10/02/1994

GD39 -B (tối 2-4-6)

26

Võ Thị Hồng Điệp

30/01/1993

GD39 -B (tối 2-4-6)

27

Huỳnh Minh Thư

20/01/1995

GD39 -B (tối 2-4-6)

28

Nguyễn Huỳnh Cẩm Hương

15/11/2000

GD39 -B (tối 2-4-6)

29

Nguyễn Ngân Hà

14/02/1996

GD39 -B (tối 2-4-6)

30

Nguyễn Hồng Sơn

10/08/1977

GD39 -B (tối 2-4-6)

31

Đỗ Thùy Ly

15/03/1997

GD39 -B (tối 2-4-6)

32

Đặng Thị Kim Xuyên

07/04/1995

GD39 -B (tối 2-4-6)

33

Nguyễn Lê Ngọc Bích

08/09/2001

GD39 -B (tối 2-4-6)

34

Nguyễn Thoại Phương

1999

GD39 -B (tối 2-4-6)

35

Nguyễn Thị Hồng Phước

1978

GD39 -B (tối 2-4-6)

36

Vũ Khánh Linh

19/12/1995

GD39 -B (tối 2-4-6)


Mời các Anh chị có tên trong danh sách trên nhận giấy báo nhập học tại Văn phòng Trung tâm Polyart và hoàn tất các thủ tục nhập học từ ngày 30/07/2018 đến hết ngày 11/08/2018

 

  POLYART–TRAINING ART DESIGN

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.