Hôm nay, Thứ Ba ngày 22 tháng 1 năm 2019
Thứ Năm, 21/04/2016 - 10:28:10
(1617 lượt xem)
Cuộc thi Halography Race Contest

Halography Race Contest được xây dng theo mô hình cuc đua sáng to nhanh ln đầu tiên được t chc ti Vit Nam. Vi quy mô toàn quc, Halography Race Contest sđấu trường sáng to khó quên ca cng đồng yêu thích thiết kế sáng to, nhng người mong mun tìm kiếm cơ hi giao lưu, cơ hi khng định nim t hào v ngh nghip và vượt qua chính bn thân mình dưới áp lc t thi gian và tính cht chuyên môn ca đề thi. Halography Race Contest, cuc đua sáng to thường niên sđim đích mà bt c designer nào cũng đều mong mun chinh phc.

1. 
GII THƯỞNG

Gii vàng
+ Vinh danh t
i đêm trao giVietnam Halography Gala 2016.
+ Huân ch
ương vàng và giy chng nhn t 10 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vc thiết kế sáng to ti Vit Nam.
+ Huân ch
ương Appreciate Behance.
+ H
c bng 80% trong 2 năm ti Arena Multimedia tr giá 50 triu đồng
+ Ph
n quà ca ban t chc.
+ C
ơ hi làm vic đến t các Creative Agency thiết kế sáng to trong và ngoài nước.
+ Và c
ơ hi xut hin trong cun Halography Artbook.

Gii bc
+ Vinh danh t
i đêm trao gii Vietnam Halography Gala 2016.
+ Huân ch
ương bc và giy chng nhn t các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vc thiết kế sáng to ti Vit Nam.
+ H
c bng 80% 1 năm ti Arena Multimedia tr giá 25 triu đồng.
+ Ph
n quà ca ban t chc.
+ C
ơ hi làm vic đến t các Creative Agency thiết kế sáng to trong và ngoài nước.

Gii đồng
+ Vinh danh t
i đêm trao gii Vietnam Halography Gala 2016.
+ Huân ch
ương đồng và giy chng nhn t các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vc thiết kế sáng to ti Vit Nam.
+ H
c bng 80% 6 tháng ti Arena Multimedia tr giá 13 triu đồng
+ Ph
n quà ca ban t chc cùng các nhà tài tr.
+ C
ơ hi làm vic đến t các Creative Agency thiết kế sáng to trong và ngoài nước

Đối vi nhng thí sinh đạt gii nhưng không th có mt Hà Ni để nhn thưởng, gii thưởng s được chuyn đến các bn qua đường bưu đin ngay sau khi s kin kết thúc.

2. BAN GIÁM KH
O

- Joshua Breidenbach -- Co-Founder of Rice Creative
- Nguy
n Hu Minh Thy -- Creative Director of Richard Moore Associates.
- Tùng Juno -- CEO/Creative Director of 
RIO Creative
- Tùng Kh
-- Art Director, Visual Artist & VJ Crazy Monkey.
- Hoàng Nguy
n -- Senior Product Designer of InteractiveLabs.
- Leo
Đinh -- Founder & Creative Director of Red Cat Motion.
- V
ũ Anh Đức – Education Director of Arena Multimedia.
- Tùng Shark -- Art Director c
a Kênh 14.

3.
ĐỐI TƯỢNG THAM D

Các Artist, Designer, 
Freelancer, sinh viên…v…v…đang hc tp và làm vic trong lĩnh vc thiết kế sáng to trên toàn Vit Nam có độ tui t 18 – 30. (Tính đến ngày 14/05/2016 trên các giy t, thông tin đối tượng cung cp)

Thành viên ban t
chc Vietnam Halography, nhân s RIO Creative và các t chc đối tác liên quan không tham d Halography Race Contest 2016.

THI GIAN VÀ ĐỊA ĐIM:

- Th
i gian: 9:00 ngày 14/05/2016 đến 9:00 ngày 15/05/2016 (Thi gian nhn đề và hoàn thành bài thi)
-
Địa đim: Hanoi Creative City (S 1, ph Lương Yên, qun Hai Bà Trưng, Hà Ni)
-
Đề thi online s được công b chính thc trên fanpage và website Vietnam Halography cùng thi đim

4. M
C THI GIAN QUAN TRNG:

- 11/4 – 30/4/2016: Th
i gian đăng ký và hoàn thành l phí tham d cuc thi.
- 7:00 ngày 14/5/2016: Thí sinh t
p trung ti địa đim, hoàn thành th tc đăng ký và nhn b kit tham d cuc thi.
- 9:00 ngày 14/5/2016: Khai m
c chui s kin Halography 2016 và công b đề bài cuc thi. Mi thí sinh s có 24h để hoàn thành bài d thi.
- 9:00 ngày 15/05/2016: K
ết thúc thi gian nhn bài d thi
- 19:00 ngày 15/05/2016: Công b
kết qu, vinh danh người chiến thng ti đêm Vietnam Halography Gala 2016

5. QUY CHU
N CUC THI:

-
Đề bài chung áp dng cho tt c các bn tham d Online và nhn đề trc tiếp ti địa đim t chc.
-
Đề bài được công b chính thc vào 9:00 sáng ngày 14/5/2016 ti Hanoi Creative City (S 1 Lương Yên, Hà Ni) và trên tt c các kênh truyn thông ca Vietnam Halography.
- Thí sinh n
p bài d thi bao gm 1 file view tng th sn phm (dung lượng không vượt quá 5MB) và 1 file gc ca quá trình xây dng sn phm qua email: halographyrace@gmail.com
- Thí sinh l
a chn 1 trong 4 loi hình thiết kế sau để trin khai bài thi: 
+ Graphic Design
+ Art Work
+ UI/UX
+ Animation (không v
ượt quá 60 giây).

M
i thông tin chi tiết, ban t chc s gi đến các thí sinh thông qua email đăng ký.

6. L
PHÍ THAM D: 100.000đ/người bao gm:

Đối vi các bn tham d Online:

Sau khi
đăng ký thành công, các thí sinh s nhn được b kit Halography Race (gm giy chng nhn tham d Halography Race Contest, Vòng tay Halography Race, th tham d kèm s bao danh ca thí sinh) s được gi ti người đăng ký qua đừng bưu đin ngay sau khi kết thúc s kin.

Đối vi các bn nhn đề trc tiếp ti địa đim t chc:

Sau khi
đăng ký thành công, b kit Halography Race (gm 1 áo Halography Race do RIO Creative thiết kế, giy chng nhn tham d Halography Race Contest, Vòng tay Halography Race, th tham d kèm s bao danh ca thí sinh).

7.
ĐIU KIN PHÁP LÝ

- Cu
c thi din ra tuân th các yêu cu pháp lut ca Vit Nam.
- Ban t
chc gi quyn phán quyết cao nht v gii thưởng.
- Ban t
chc gi quyn kim tra tư cách ca người tham gia có hp thc theo đúng Điu 1 hay không, k c sau khi đã trao gii. Ch ban t chc mi có quyn trao gii thưởng và tước gii thưởng.
- Vietnam Halography có quy
n s dng nh d thi cho mc đích qung bá, truyn thông.

►► LƯU Ý:

-
nh có ni dung phù hp thun phong m tc ca nước CHXHCN Vit Nam.
-
nh d thi phi là tác phm ca người đăng ký d thi, không b tranh chp tác quyn, thương hiu và quyn s hu trí tu vi bt k ai.
- Ban t
chc không chu trách nhim vi các sn phm nh dng s b thay đổi, biến dng hay mt do s c v mng Internet hoc cht lượng đường truyn.
- Ban t
chc không chu trách nhim v nhng thông tin khai không đúng ca người tham gia cuc thi.

Xem thông tin chi tiết tại đây

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.