Hôm nay, Thứ Ba ngày 24 tháng 4 năm 2018
Thứ Hai, 17/04/2017 - 15:20:43
(450 lượt xem)
Văn hóa dân gian của cộng đồng cư dân Quảng Ngãi

(Việt, H're, Cor, Cà Dong)
 

Tác giả: Lê Hồng Khánh (nghiên cứu và giới thiệu)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn

Năm xuất bản: 2016

Mã số thư viện: 390.0959753 V115H (ĐKCB : 1009509)

 

Nội dung sách gồm 4 phần:

Phần 1: Văn hóa dân gian của người Việt ở Quảng Ngãi

Phần 2: Văn hóa dân gian của người H're ở Quảng Ngãi

Phần 3: Văn hóa dân gian của người Cor ở Quảng Ngãi

Phần 4: VHDG của người Cà Dong ở Quảng Ngãi.

Sách hiện có tại thư viện


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.