Hôm nay, Thứ Ba ngày 24 tháng 4 năm 2018
Thứ Sáu, 07/04/2017 - 12:14:13
(500 lượt xem)
Kỹ thuật chất liệu và ngôn ngữ tạo hình tranh in qua thực nghiệm tại trường ĐH. Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
(Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở-dành cho sinh viên)

 
Tác giả: HDĐT:TS. Nguyễn Văn Minh; (SV) Nguyễn Thy, Nguyễn Thị Hồng Quyên

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2017

Mã số thư viện: 761.07 K600TH (ĐKCB : 1009454)

 

Nội dung gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật chất liệu và ngôn ngữ tạo hình của tranh in

Chương 2: Kết quả thực nghiệm về kỹ thuật chất liệu và ngôn ngữ tạo hình tranh in tại khoa đồ họa trường ĐH. Mỹ thuật TP.HCM

Chương 3: Nhận định về mối quan hệ giữa các kỹ thuật chất liệu tranh in và ứng dụng vào sáng tác, bài học tại khoa đồ họa trường ĐH. Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.


Sách hiện có tại thư viện.


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.