Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Bảy, 13/11/2021 - 13:16:18
Tuần 8-9

Lớp MT02 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

16-11-2021

Màu sắc & Bố cục (9)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Học Online

 

THỨ BA

23-11-2021

Màu sắc & bố cục (9)

Gv:thS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Học Online

THỨ NĂM

18-11-2021

Màu sắc & Bố cục (10)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Học Online

 

THỨ NĂM

25-11-2021

Màu sắc & bố cục (10)

Gv: ThS. Nguyễn Thị Bảo Khanh

Học Online

THỨ BẢY

20-11-2021

Illustrator CC (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ BẢY

27-11-2021

Illustrator CC (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.