Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 08/04/2022 - 10:54:33
Tuần 26-27

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

12-04-2022

Affter Effect (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ BA

19-04-2022

Affter Effect (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

14-04-2022

Affter Effect (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ NĂM

21-04-2022

Affter Effect (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

16-04-2022

Affter Effect (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ BẢY

23-04-2022

Affter Effect (12)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.