Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Bảy, 04/12/2021 - 15:29:46
Tuần 11-12

Lớp MT02   (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

07-12-2021

Illustrator CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ BA

14-12-2021

Illustrator CC (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ NĂM

09-12-2021

Illustrator CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ NĂM

16-12-2021

Illustrator CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ BẢY

11-12-2021

Illustrator CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ BẢY

18-12-2021

Illustrator CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.