Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Hai, 11/07/2022 - 11:28:17
Tuần 42-43

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ HAI

25-7-2022

Typography   (4)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

20-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ TƯ

27-7-2022

Typography   (5)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

22-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

29-7-2022

Typography   (6)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ HAI

25-7-2022

TK Lịch thiệp (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

20-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ TƯ

27-7-2022

TK Lịch thiệp (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

22-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

29-7-2022

Marketing (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.