Hôm nay, Thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2022
Thứ Bảy, 18/06/2022 - 10:38:44
Tuần 38-39

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-6-2022

Kỹ thuật in ấn  (2)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

27-6-2022

Kỹ thuật in ấn  (5)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

22-6-2022

Kỹ thuật in ấn  (3)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

29-6-2022

Kỹ thuật in ấn  (6)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

24-6-2022

Kỹ thuật in ấn  (4)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Ý tưởng sáng tạo cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-7-2022

Kỹ thuật in ấn  (7)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-6-2022

Kỹ thuật in  (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

27-6-2022

Tạp chí  (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

22-6-2022

Kỹ thuật in  (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

29-6-2022

Tạp chí  (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

24-6-2022

Tạp chí  (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

01-7-2022

Tạp chí  (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.