Hôm nay, Thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2022
Thứ Sáu, 20/05/2022 - 12:17:48
Tuần 34-35

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-5-2022

Indesign CC (9)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

30-5-2022

Indesign CC

Thi kết thúc môn

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

25-5-2022

Indesign CC (10)

GV: Lưu Tiến Khuynh

 MT05,Lầu9

 

THỨ TƯ

01-6-2022

Ý tưởng sáng tạo (1)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

27-5-2022

Indesign CC (11)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

03-6-2022

Ý tưởng sáng tạo (2)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT05,Lầu 9

 

Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-5-2022

Typography (5)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

30-5-2022

Typography (8)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

25-5-2022

Typography (6)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

01-6-2022

Typography (9)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

27-5-2022

Typography (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

03-6-2022

Typography (10)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.