Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 04/06/2022 - 11:22:33
Tuần 56-57

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-6-2022

TK Lịch thiệp (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài TK Tạp chí cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

13-6-2022

Tâm lý khách hàng (1)

GV: Lê Văn Trí

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

08-6-2022

TK Lịch thiệp (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

15-6-2022

Tâm lý khách hàng (2)

GV: Lê Văn Trí

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

10-6-2022

TK Lịch thiệp (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

17-6-2022

Tâm lý khách hàng (3)

GV: Lê Văn Trí

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.