Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Năm, 24/02/2022 - 15:23:51
Tuần 42-43

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-02-2022

Nhiếp ảnh (3)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

07-03-2022

Nhiếp ảnh (6)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

02-03-2022

Nhiếp ảnh (4)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

09-03-2022

Nhiếp ảnh (7)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

04-03-2022

Nhiếp ảnh (5)

Gv: Huỳnh Lê Chung

Lăng ông, Bà Chiểu

 

THỨ SÁU

11-03-2022

Nhiếp ảnh (8)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.