Hôm nay, Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021
Thứ Sáu, 15/10/2021 - 15:20:04
Tuần 24-25

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-10-2021

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

18-10-2021

Photoshop CC (8)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

THỨ TƯ

13-10-2021

Photoshop CC (6)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ TƯ

20-10-2021

Photoshop CC (9)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

THỨ SÁU

15-10-2021

Photoshop CC (7)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ SÁU

22-10-2021

Photoshop CC (10)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.