Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 18/12/2020 - 14:09:51
Tuần 1 - 2

 Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2020

Hình Hoạ (01)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ HAI

28-12-2020

Hình Hoạ (04)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ TƯ

23-12-2020

Hình Hoạ (02)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ TƯ

30-12-2020

Hình Hoạ (05)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ SÁU

25-12-2020

Hình Hoạ (3)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ SÁU

01-01-2021

Nghỉ lễ

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.