Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023
Thứ Bảy, 12/03/2022 - 18:56:22
Tuần 55-56

Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-03-2022

TK hệ thống CIP (2)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

21-03-2022

TK hệ thống CIP (5)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

16-03-2022

TK hệ thống CIP (3)

GV: Võ Ngọc Huy

Nộp bài tạp chí cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

23-03-2022

TK hệ thống CIP (6)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

18-03-2022

TK hệ thống CIP (4)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

25-03-2022

TK hệ thống CIP (7)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-03-2022

TK hệ thống CIP (4)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

21-03-2022

TK hệ thống CIP (7)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

16-03-2022

TK hệ thống CIP (5)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

23-03-2022

TK hệ thống CIP (8)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

18-03-2022

TK hệ thống CIP (6)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

25-03-2022

TK hệ thống CIP (9)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.