Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021
Thứ Năm, 31/12/2020 - 09:18:00
Tuần 47 - 48

 

Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2021

Kỹ thuật in (3)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04, lầu 6

 

THỨ HAI

11-01-2021

Kỹ thuật in (4)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT04, lầu 6

THỨ TƯ

06-01-2021

Indesign CC (9)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

 

THỨ TƯ

13-01-2021

Indesign CC (11)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

THỨ SÁU

08-01-2021

Indesign CC (10)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT04, lầu 6

 

THỨ SÁU

15-01-2021

Indesign CC (12)

THI KẾT THÚC MÔN

MT04, lầu 6

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2021

Kỹ thuật in (4)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

11-01-2021

Kỹ thuật in (7)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

06-01-2021

Kỹ thuật in (5)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Nộp bài Typo cho TT Trung tâm

MT02 Lầu 6

Sau 19h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

 

THỨ TƯ

13-01-2021

Kỹ thuật in (8)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

08-01-2021

Kỹ thuật in (6)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-01-2021

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.