Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021
Thứ Tư, 02/12/2020 - 11:42:43
TUẦN 44 - 45

 Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2020

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

14-12-2020

Indesign CC (7)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

THỨ TƯ

09-12-2020

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT05, lầu 9

 

THỨ TƯ

16-12-2020

Indesign CC (8)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

11-12-2020

Indesign CC (6)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

 

THỨ SÁU

18-12-2020

Indesign CC (9)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT05, lầu 9

 

Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2020

Typography (3)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

14-12-2020

Typography (6)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

09-12-2020

Typography (4)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

16-12-2020

Typography (7)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

11-12-2020

Typography (5)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

18-12-2020

Typography (8)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.