Hôm nay, Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021
Thứ Sáu, 15/01/2021 - 15:37:08
Tuần 67 - 68

 Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2021

TK Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

25-01-2021

Poster (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

20-01-2021

TK Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

27-01-2021

Poster (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

22-01-2021

TK Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,lầu 6

 

THỨ SÁU

29-01-2021

Poster

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Học viên nộp bài môn Tạp chí cho TT Trung tâm.

MT03,lầu 6

Sau 8h30 HV không nộp bài xem như trễ hạn

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2021

Poster (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

25-01-2021

Brochure, catologue (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

20-01-2021

Poster (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

27-01-2021

Brochure, catologue (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

22-01-2021

Poster (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

29-01-2021

Brochure, catologue (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài TK Poster cho TT Trung tâm

MT03, Lầu 6

Sau 19h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.