Hôm nay, Thứ Tư ngày 28 tháng 10 năm 2020
Thứ Bảy, 10/10/2020 - 09:48:53
TUẦN 53 - 54

 Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

Tâm Lý Khách Hàng (3)

GV: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

19-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

14-10-2020

Tâm Lý Khách Hàng (4)

GV: Trần Mai Khánh Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

21-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

16-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03,lầu 6

 

THỨ SÁU

23-10-2020

Kỹ thuật in (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

19-10-2020

Typography(3)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

14-10-2020

Typography(1)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

21-10-2020

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

16-10-2020

Typography(2)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

23-10-2020

Typography(4)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.