Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Sáu, 28/08/2020 - 16:01:16
Tuần 47 - 48

 Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-08-2020

Typography (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

07-09-2020

Typography (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

02-09-2020

Nghỉ lễ

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

09-09-2020

Typography (8)

Gv: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

04-09-2020

Typography (6)

Gv: Lê Minh Thành

Mt03,lầu 6

 

THỨ SÁU

11-09-2020

Typography (9)

Gv: Lê Minh Thành

Mt03,lầu 6

 

Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-08-2020

Kỹ thuật in (2)

Gv: Ths. Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

07-09-2020

Kỹ thuật in (4)

Gv: Ths.Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

02-09-2020

Nghỉ lễ

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

09-09-2020

Kỹ thuật in (5)

Gv: Ths. Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

04-09-2020

Kỹ thuật in (3)

Gv: Ths. Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

11-09-2020

Kỹ thuật in (6)

Gv: Ths. Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

           

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.